Odpowiedzialność prawna

Serwis bigbusiness.pl nie jest poradnikiem inwestycyjnym w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Prezentowane treści mogą być pomocne w zarabianiu  na rynkach finansowych oraz marketingu on-line, ale nie stanowią porad inwestycyjnych! Żaden z artykułów prezentowanych w portalu nie daje nigdy 100% gwarancji zarobku lub zysku, podobnie jak 100% gwarancji nigdy nie ma przy prowadzeniu własnego biznesu, pracy na etacie czy przy innych działaniach zarobkowych. My również takiej gwarancji nie udzielamy. Prezentowane firmy to biznesy, które sprawdziliśmy i z których usług korzystamy z mniejszym bądź większym sukcesem finansowym.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronach serwisu bigbusiness.pl mogą zawierać błędy techniczne lub redakcyjne. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Administrator może także dokonywać poprawek i / lub zmian w opisach produktów wymienionych w informacjach na stronie w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Prawa autorskie / znaki zastrzeżone

Wszelkie zdjęcia, grafiki, materiały tekstowe, dźwiękowe i wideo oraz inne zawarte na tej stronie internetowej są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody wyżej wymienionych są zabronione.

Obrazy i grafiki zamieszczone na tej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, ani wykorzystywane w części lub w całości. Logo serwisu bigbusiness.pl i wszystkie inne znaki wykorzystane na tej stronie internetowej są znakami zastrzeżonymi, których prawa należą do Administratora serwisu / i ich twórców.